กิจกรรมในปี 2555

Das 7. Deuschcamp hat in Suphanburi stattgefunden.

Das Motto des Camps war “Spiel, Spaß und Spitze“.

 Die Veranstaltung Deutscher Tag hat an der Triam Udom Suksa Schule stattgefunden.

T h a i l ä n d i s c h e r D e u t s c h l e h r e r v e r b a n d