กิจกรรมในปี 2567

18.03.2567

สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ณภัท อภิวัชร์พงษ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ นางสาวพัชมณฑ์ จงชนะชวัฒน์ จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2567 ณ เมือง Göttingen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และขอขอบคุณนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ
เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ(IDO) ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 4 – 15 มีนาคม 2567

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันรอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IDO) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 ในรูปแบบ Online และ วันที่ 11-15 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก 2 คนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ณ เมืองเกิททิงเงิน (Göttingen) สาธารณรัฐเยอรมนี