กิจกรรมในปี 2563

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (NDO) เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IDO)
9-18 มีนาคม 2563

คลิปการนำเสนอผลงาน Wandzeitung ของนักเรียน NDO


พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (IDO) และการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (NDO)
2 กันยายน 2563

กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยใน “สัปดาห์ภาษาเยอรมัน (ออนไลน์)”
ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่”
5-9 ตุลาคม 2563

TDLV Thailand